Algemene regels

Voor deelnemers

Wij streven naar een supergezellig evenement, waar alleen plaats is voor fun, plezier en eerlijk spel. De opzet van LePastis.be is namelijk om mensen terug bij elkaar te krijgen, en samen gezellig een dag of avond door te brengen. Uiteraard zijn 99% van de deelnemers van goede wil, het is voor die 1% dat we onderstaande regels moeten publiceren.

 • Elke inschrijving dient te gebeuren voor de deadline vermeld op de affiche/flyer/website.Moest u om welke reden dan ook te laat inschrijven, kan de inschrijving enkel geldig verklaard worden door de organisator. U dient daarvoor een email te sturen naar hallo@lepastis.be met vermelding van uw gegevens. Indien u niet meer ingeschreven kan worden, en u zou al inschrijvingsgeld betaald hebben, krijgt u dit bedrag integraal terugbetaald.
 • Elke deelnemer erkent kennis genomen te hebben van het reglement. Het reglement op de website www.lepastis.be primeert op elke andere tekst. Gezien de mogelijke verschillen in gebruikelijke regels afhankelijk van de regio, zal dit reglement overheersen, tenzij anders vermeld op onze website.
 • Eénmaal u het lidgeld heeft betaald, is uw inschrijving definitief (als de inschrijving en de betaling voor de uiterste inschrijvingsdatum zijn gebeurd.) Een terugbetaling van eventuele inschrijvingsgelden kan enkel in uitzonderlijke gevallen zoals overmacht, ongevallen of ziekte naar de uitbater van de zaak of de organisator toe. Omdat de organisatie van een evenement bijzonder veel tijd en energie kost, kan een deelnemer niet annuleren, tenzij schriftelijk (via post, bericht of email) akkoord van de organisator en uitbater van de horecazaak. Uw gefundeerd verzoek tot annulatie van de inschrijving dient minstens 3 dagen voor het eindigen van de inschrijving schriftelijk bezorgd worden aan zowel de uitbater van de horecazaak en de organisator. Het is aan deze beide partijen om te beslissen of uw inschrijvingsgeld al dan niet (of gedeeltelijk) wordt terugbetaald.
 • Elke vorm van valsspelen wordt aanschouwd als heiligschennis. Indien dit aangetoond kan worden, wordt u onmiddellijk uit het spel gezet, met verlies van uw volledige opbrengsten en inschrijvingsgeld. De uitbater of de organisator of beide samen hebben enkel en alleen recht om hierover een uitspraak te doen, en deze uitspraak kan niet betwist worden. De organisator kan in dergelijk geval u uitsluiten van 1 of meerdere of alle toekomstige events, met volledig verlies van alle reeds betaalde inschrijvingsgelden. Moraal van het verhaal: speel eerlijk, dan is het veel plezanter voor iedereen.

Voor horeca zaken

Net als voor deelnemers gelden ook algemene regels voor de horecazaken die deelnemen aan evenementen van LePastis.be. Deze regels zijn bedoeld om een evenwicht te behouden tussen alle horecazaken die deelnemen aan onze evenementen.

 • Elke horecazaak krijgt een termijn van 7 dagen om te antwoorden op onze email of ze wel of niet deelnemen aan onze evenementen die op dat moment aangeboden worden. Bij gebrek aan antwoord, gaan wij ervan uit dat de horecazaak geen interesse heeft in dit evenement. Naargelang de zaak, zijn er nu eenmaal events die populairder zijn dan andere, en dit begrijpen wij volkomen. Al is uiteraard een snel mailtje met een bericht als “voor dit event zijn wij niet geïnteresseerd” net iets aangenamer voor beide partijen. En wees gerust, het volgende aanbod krijgt u sowieso ook aan, tenzij U ons laten weten niet langer interesse te hebben in ons aanbod.
 • Als horcazaak dient u per event minstens 5 verschillende personen of teams in te schrijven. Bij toezegging tot een event, betaalt U dan ook het inschrijvingsgeld van deze 5 personen of teams aan ons als voorschot. Uiteraard mag u het inschrijvingsgeld van de eerste 5 personen of teams volledig zelf houden, want dat is eerlijk.
 • U hoeft geen reclame te maken voor een event. Al lijkt het ons wel beter dat u dat wel doet, immers hoe meer volk, hoe meer vreugd en hoe meer verteer. De opbrengst van het verbruik tijdens de meeste events is volledig voor u als horecazaak, dus het lijkt ons niet meer dan logisch dat u alle mogelijke reclame maakt. Misschien ook even aan uw personeel doorgeven!
 • Voor elk event zijn er spelregels. Deze worden uiteraard door jullie geëerbiedigd.
 • Indien er mensen in uw zaak inschrijven voor een event, neemt u het formulier en het inschrijvingsgeld tot u, tot we dit komen ophalen. U mag uiteraard ook altijd een berichtje sturen als er een nieuwe deelnemer is toegevoegd, dit maakt ons werk net iets gemakkelijker.

Voor ons

Als er voor de deelnemers en de horecazaken regels zijn, dan ook voor ons. Hierbij even onze normen en waarden, en onze missie.

 • LePastis.be is bedoeld om de mensen terug in het café te krijgen, om plezier te maken en te lachen, een beetje zoals onze ouders en grootouders deden. Ons doel is dat mensen over 10, 20 en 50 jaar nog terugdenken aan die geweldige avond, en dat verhaal doorvertellen aan de kinderen, kleinkinderen en wie weet achterkleinkinderen.
 • Om dit te kunnen verwezenlijken, zijn er duidelijke regels nodig. Regels die omschreven zijn in onze reglementen, en die niet ter discussie staan tijdens een event. Voorheen of nadien daarentegen hebben we meer dan één luisterend oor voor opmerkingen, verbeteringen enzovoort.
 • Op het moment van dit schrijven zijn wij een startend project, en we beseffen meer dan goed genoeg dat kinderziektes, fouten en onvolkomenheden zich meester zullen maken van onze opstart. Onze belofte is dan ook om deze zo goed als mogelijk recht te zetten, en elke opmerking of tip zal met eeuwigdurende dank meegenomen worden.
 • Wij proberen ons uiterste best te doen, ons aanbod aan te passen aan jullie wensen (zowel als deelnemer als horecazaak), maar uiteraard gaan wij de bal af en toe misslaan. Heb je een idee, suggestie, een opmerking? Laat het ons weten. Nogmaals, onze dank zal groot zijn.
 • Voor elk evenement maken wij een excel aan, om de puntenverdeling in te geven en te berekenen. Het behoeft geen betoog dat zulk document vele uren kost om te ontwikkelen. En eigenlijk mogen we dit niet zomaar delen, want kennis deel je niet gratis, toch? Fout. Elk document dat wij ontwikkelen mag jij gebruiken, zolang jij op elk event dat je het gebruikt, onze website en logo duidelijk vermeldt op elk communicatiemiddel dat je gebruikt, alsook op het evenement zelf. Stuur ons gewoon een mailtje, wij bezorgen het bestand.
 • En voor zij die zich afvragen van waar de naam LePastis komt, wel. Stel je voor. Het zuiden van Frankrijk, een geweldig uitzicht op de oceaan, de meest elegante dames en de knapste heren die je passeren. Jijzelf op een terras, genietend van de avondzon, terwijl de warmte je omarmt als je beste vriend en je liefste partner. De blauwe hemel die stilletjes aan rood kleurt omdat de zon voor vandaag het beste van zichzelf heeft gegeven, en plaats maakt voor de maan en de mooiste sterren. Het enige wat dan nog mankeert, is een glas pastis en een karaf water. En voor wie het nog niet duidelijk zou zijn, onze kleuren blauw (lucht), geel (zon) en rood (avondzon) zijn bewust gekozen. Vivre come Dieu en France, maar dan hier. Da’s onze missie.