Chapeau Toernooien

Overzicht


Volgende evenementen:

Café De Kazerne

Grote Markt 4
2300 Turnhout

Vrijdag 6 oktober 2023
Vanaf 19:00

Inschrijving tot 5 oktober 2023
in Café De Kazerne of

Café De Beurs

Grote Markt 57
2300 Turnhout

Vrijdag 3 november 2023
Vanaf 19:00

Inschrijving tot 2 november 2023
in Café De Beurs of

Café Ranonkel

Begijnenstraat 25
2300 Turnhout

Donderdag 14 december 2023
Vanaf 19:00

Inschrijving tot 13 December 2023
in Café Ranonkel of

Uitslagen van de vorige edities

Café De Beurs November 2023

Winnaar: MARC
2e plaats: ROB
3e plaats: WARD


Café De Beiaard September 2023

Winnaar: ROB
2e plaats: MARC
3e plaats: LUC

Algemene informatie

Zie het reglement hieronder voor meer info.

Inschrijfgeld: 10 euro per persoon te betalen vooraf.


Reglement

Tafelverdeling (aantal koekjes: 9)

Tafels worden toegewezen op basis van de nummers van inschrijving. 

Bij aanvang van het evenement trekken alle spelers een kaart, waarop een uniek nummer staat. Dit nummer bepaalt de positie tijdens de wedstrijd.

De verdeling van de spelers aan de tafels gebeurt volgens een berekening door priemgetallen, waardoor iedere speler per spel een andere plaats krijgt.

De volgorde aan de tafels wordt ook op deze manier bepaald, en mag niet gewijzigd worden.

Deze volgorde telt voor tafels met 5 personen. Bij inschrijving zal al de volledige speelorde van de avond meegedeeld worden.

Puntentelling bij rondes

 • Spelers die bij de uitdeelronde geen koekjes krijgen, krijgen 10 punten
 • De eerste krijgt 10 punten
 • De tweede krijgt 7 punten
 • De derde krijgt 5 punten
 • De vierde krijgt 3 punten
 • De vijfde krijgt 1 punt
 • De zesde en later krijgen geen punten

Start van het spel

Starter wordt bepaald door wie de hoogste teerling gooit; in geval van gelijke hoogste worpen, gooien zij die het hoogst gegooid hadden tot er iemand het hoogst gooit.

Verliezer van de vorige beurt start het spel opnieuw.

Spelregels

Uitdeelronde: 

Verliezer van de vorige start start het spel opnieuw

De koekjes worden verdeeld vanuit een pot, per verloren beurt krijgt de verliezer 1 koekje

Elke beurt bepaalt de eerste speler de richting

Afzetronde: 

de winnaar van een beurt mag 1 koekje terug in de pot leggen.

De speler van de eerste beurt bepaalt de richting voor gans de afzetronde

Volgorde van waardes

 1. Cadeau
 2. Paar (2 dezelfde)
 3. Dubbel paar (2 keer 2 dezelfde)
 4. Kleine straat (negen, tien, boer, dame, heer)
 5. Tris (3 dezelfde)
 6. Full House (3 + 2 dezelfde)
 7. Grote straat (tien, boer, dame, heer, aas)
 8. Carré (4 dezelfde)
 9. Poker (5 dezelfde)

Bij gelijke combinaties wordt de graad bepaald door de waarde van de dobbelstenen. Een paar heren is bijvoorbeeld lager dan een paar azen. Ook de dobbelstenen die niet meetellen voor de combinatie zijn belangrijk. Een carré van de heren met een 9 is bijvoorbeeld minder waard dan een carré van heren met een 10.

De waarde kan ook verhoogd worden door meer te benoemen. Een onbenoemd paar is bijvoorbeeld minder waard dan een paar van de negens, en een carré van de heren is ook minder waard dan een carré van de heren met een 10.

Spelverloop

De eerste speler neemt de beker met dobbelstenen, schudt en/of gooit een aantal teeringen in de teerlingbak, bekijkt al dan niet het resultaat, en geeft door in de richting naar keuze, terwijl hij het resultaat noemt, dat overigens niet waar hoeft te zijn. 

Als een volgende speler de beker krijgt, heeft hij de keuze:

 • de chapeau (zonder eerst zelf te kijken) opheffen indien hij de voorganger niet gelooft. Indien de voorganger hoger aankondigde dan wat er effectief ligt, krijgt deze voorganger een strafpunt. Indien de voorganger juist of lager (het zogenaamde “onderliegen”) aankondigde, krijgt degene die de chapeau ophief een strafpunt.
 • Blind doorgeven (doorgeven zonder zelf te kijken)
 • handelingen uitvoeren, en dan de chapeau doorgeven. Mogelijke handelingen zijn:
 • Een aantal dobbelstenen aan de kant leggen, en met de rest schudden.
 • Een aantal dobbelstenen onder de chapeau laten liggen, en met de rest open rollen.
 • Een combinatie van voorgaande twee, op voorwaarde dat dit ook gelijktijdig en onafhankelijk gebeurt. Het is niet toegelaten het resultaat van de eerste actie te bekijken en dan de tweede actie uit te voeren.
 • Niets uithalen en met alles schudden
 • Niets doen.

Onafhankelijk van de handelingen die de speler uitvoert, moet wat hij doorgeeft altijd hoger zijn dan wat de vorige speler aankondigde, en desnoods moet hij daarbij liegen (bluffen). Wanneer een speler een poker ziet, moet hij deze onmiddelijk tonen, en krijgt de volgende speler een strafpunt.

Prijsverdeling

De prijzenpot bedraagt 70% van het inschrijvingsgeld van de aanwezige spelers.

De punten worden van de verschillende rondes opgeteld. Wie op het laatst het meeste punten heeft, is de winnaar.

Indien er 2 of meerdere winnaars zijn met evenveel punten, zullen deze tegen elkaar spelen voor de winst van de avond.

 • Winnaar krijgt 50% van de prijzenpot
 • 2e krijgt 30% van de prijzenpot
 • 3e krijgt 20% van de prijzenpot

Bijzondere regels

Onderbod

Een onderbod is wanneer een speler iets doorgeeft dat lager is dat het bod dat hij ontvangen heeft. Bij een onderbod is deze speler steeds de verliezer. Elke speler aan de tafel mag een onderbod melden.

Valsspelen resulteert in onmiddelijke uitsluiting van de avond, met verlies van het inleggeld. Wordt aanschouwd als valsspelen:

 • Teerlingen onder de hoed met de hand of vinger omdraaien;
 • Teerlingen onder de hoed omdraaien met de rand van de hoed;

De verliezer van het spel betaalt een rondje aan alle deelnemers van dat spel.