Pitjesbak

Op vraag van klanten gaan wij ook een pitjesbaktoernooi organiseren.

Reglement (NOG NIET DEFINITIEF)

Begin van het spel

Elke speler krijgt bij inschrijving een nummer. De plaatsen worden toegekend op basis van volgend systeem (dat een verdeling opmaakt op basis van priemgetallen):

 • Ronde 1: spelers 1, 4, 7, 10, 13 ( + 3); 2, 5, 8, 11, 14; … spelen samen
 • Ronde 2: spelers 1, 6, 11, 16, 21 ( + 5); 2, 7, 12, 17, 22; … spelen samen
 • Ronde 3: spelers 1, 8, 15, 22, 29 ( + 7); 2, 9, 16, 23, 30; … spelen samen
 • Ronde 4: spelers 1, 12, 23, 34, 45 (+11); 2, 13, 24; 35; 46; … spelen samen
 • Ronde 5: spelers 1, 14, 27, 40, 53 (+ 13); 2; 15; 28; 41; 54; … spelen samen

Het spel wordt gespeeld met 1 pitjesbak en 3 teerlingen.

Elke speler trekt 12 strepen op de pitjesbak met krijt.

Plaatsen worden toegekend in de volgorde zoals bovenaan vermeld. Deze posities mogen niet gewijzigd worden.

Er worden 3 spellen gespeeld per tafelverdeling. Na deze drie spelen is er een pauze, en nadien wordt een nieuwe tafelverdeling doorgegeven.

We streven naar tafels met 5 deelnemers, al kan dit door een gebrek of overvloed aan spelers anders ingevuld worden.


Startvolgorde

EERSTE SPEL
 • Elke speler legt een teerling met de 1 omhoog op de rand van de pitjesbak, om te bepalen wie er eerst begint.
 • 6 is de hoogste worp, 1 de laagste. De hoogste worp begint, de volgende speler is diegene die links zit van de eerste, enzovoort. Er wordt met andere woorden met de klok mee gespeeld.
 • Indien 2 of meer spelers dezelfde hoogste score gooien, spelen die opnieuw tot er 1 winnaar is. Afvallers doen niet meer mee.
VOLGENDE SPELEN
 • Na het eerste spel begint de verliezer van het vorige spel.

Waarde van de worpen

1 staat voor 100, 6 voor 60, de andere stenen zijn hun respectievelijke waarde.

Kort uitgelegd:

Worp Betekenis & Waarde
Aas: 100 punten
Twee: 2 punten
Drie: 3 punten
Vier: 4 punten
Vijf: 5 punten
Zes: 60 punten
⚁ ⚁ ⚂ Fietske: (Twee-Twee-Drie) De laagst mogelijke combinatie
⚁ ⚁ ⚁
⚂ ⚂ ⚂
⚃ ⚃ ⚃
⚄ ⚄ ⚄
⚅ ⚅ ⚅
Zand (drie dezelfde teerlingen), waarde maakt niet uit. Een zand van 3×3 is gelijk aan 3×6. Echter één uitzondering, de combinatie 1-1-1. Gooien 2 of meer mensen een zand, dan is het sowieso BARRAGE (behalve bij 1-1-1)
⚃ ⚄ ⚅ Sois (Vier-Vijf-Zes)
⚀ ⚀ ⚀ 3 Azen

Voorbeelden:

Worp Betekenis & Waarde
⚀ ⚁ ⚂ 100 + 2 + 3: 105 punten
⚀ ⚀ ⚄ 100 + 100 + 5: 205 punten
⚅ ⚀ ⚄ 60 + 100 + 5: 165 punten
⚀ ⚀ ⚅ 100 + 100 + 60: 260 punten (hoogst mogelijk aantal punten)
⚁ ⚁ ⚂ 2 + 2 + 3: 7 punten (laagst mogelijk aantal punten)

Tabel met waarden van laag naar hoog

VegenVegen met stoef
Punten1 streep2 strepen
Zand2 strepen4 strepen
Sois3 strepen6 strepen
3 AzenAllesNiet van toepassing
3x dezelfde worpAllesNiet van toepassing

Spelverloop

De eerste speler gooit met de drie teerlingen. Hij krijgt de keuze om het aantal worpen te bepalen met een maximum van 3 worpen. De hoogste worp telt. Elke worp wordt gegooid met de 3 teerlingen samen.

De volgende spelers moeten hetzelfde aantal worpen gooien. Ook daar telt de hoogste worp.

De hoogste worp wint de ronde. Ook hier wordt elke worp gegooid met de 3 teerlingen samen.

Wie 1-1-1 of 3x dezelfde combinatie gooit, mag alle strepen uitvegen, en is onmiddellijk uitgespeeld. De ronde begint op dat moment opnieuw, door de persoon die links zit van de persoon die alles heeft weggeveegd.

VEGEN

 • Indien een speler de hoogste worp heeft, maar enkel met punten (dus geen zand, sois, 3 azen of 3x dezelfde combinatie), mag hij 1 streep wegvegen.
 • Indien iemand wint met een zand, mag hij 2 strepen wegvegen.
 • Indien iemand wint met een sois, mag hij 3 strepen wegvegen.
 • Indien een speler 2-2-3 gooit (de laagste combinatie), moet hij per 2-2-3 worp een streep bijzetten. Stel dat die persoon in een beurt van 3 worpen drie maal 2-2-3 gooit, moet hij 3 strepen bijzetten.
 • Indien er met STOEF gespeeld wordt, verdubbelt het aantal strepen dat geveegd mag worden bij winst.

Barrage

Wanneer 2 of meer spelers in hetzelfde aantal beurten de hoogste worp gooien, is er sprake van BARRAGE. Of de BARRAGE gegooid wordt in de eerste, tweede of derde worp, maakt geen verschil.

De laatste speler die BARRAGE gooit, kiest voor ”OGEN” of “PUNTEN”. Er mag slechts 1 maal geworpen worden, met de drie teerlingen samen.

Er wordt gespeeld tegen de richting van de klok voor de BARRAGE.

 • OGEN: het aantal ogen dat de teerlingen samen hebben
 • PUNTEN: de combinatie van teerlingen zoals in het gewone spel

Zo is 1-1-1 de laagste score bij de optie ”OGEN”, en de hoogste bij de optie ”PUNTEN”

Diegene die de BARRAGE wint, veegt zijn streepjes weg die berekend waren voor de barrage gegooid werd. De waarde van de BARRAGE worpen telt hiervoor niet mee.


3 Maal dezelfde combinatie

Wanneer een speler 3 maal na elkaar dezelfde combinatie gooit, heeft hij de ronde gewonnen. Maar wat is 3 maal dezelfde combinatie?

Het moeten drie maal dezelfde teerlingencombinaties zijn.

Wanneer de starter van de ronde geen drie beurten gebruikt, kan deze worp nooit voorkomen.

Voorbeeld:

 • 1-2-1, 2-1-1 en 1-1-2 zijn dezelfde combinaties, want elke teerling komt in elke worp terug.
 • 1-2-5, 1-3-4 en 1-4-3 zijn NIET dezelfde combinaties, want ondanks dat de waarde hetzelfde is (107), komt er niet in elke worp een 5, 2, 3 of 4 voor.

Stoef

Een speler kan ook STOEF inroepen.

Indien iemand STOEF inroept, verdubbelt hij het aantal strepen dat geveegd mag worden.

Echter, indien hij de ronde niet wint, moet hij het aantal strepen zijn worp waard bijschrijven.

Voorbeeld:

 • Een speler gooit een zand in 2 beurten, en roept STOEF in. Indien niemand beter gooit, mag hij niet 2, maar 4 (of 2 maal 2) strepen wegvegen. Echter, wanneer een andere speler een betere worp doet, moet de STOEFER 2 strepen bijzetten (1 voor gewone worp, 3 voor sois).

Voorbeeld:

 • Een eerste speler gooit een sois in 3 beurten. De voorlaatste speler gooit ook een sois, en roept STOEF in. Wanneer de laatste speler beter gooit dan een sois, moet diegene die STOEF heeft ingeroepen, drie strepen bijzetten.
 • Indien niet, wordt er barrage gespeeld tussen de beide personen die een sois gooiden.
 • De persoon die stoefte, wint:
  • STOEFER: 6 strepen wegvegen,
  • NIET STOEFER veegt niets, en zet niets.

De laatste speler van de ronde kan geen STOEF inroepen.

Indien een speler BARRAGE gooit op een speler die STOEF heeft ingeroepen, is deze niet verplicht om ook te STOEFEN.

 • Wint de speler die de STOEF heeft ingeroepen de BARRAGE, mag hij de strepen wegvegen zoals vermeld in de tabel “MET STOEF”. Heeft de andere speler ook STOEF ingeroepen, moet hij de helft van de strepen die hij zou mogen vegen, terug bijzetten.
 • Verliest de speler die de STOEF heeft ingeroepen de BARRAGE, dan moet deze speler de helft van de strepen die hij zou mogen vegen, terug bijzetten. De winnaar zonder STOEF mag gewoon enkel het aantal strepen vegen.

Einde van de ronde

De verliezer van de ronde is diegene die als enige nog strepen op de pitjesbak heeft staan. Hij krijgt 0 punten, en betaalt een rondje aan de medespelers van het verloren spel.

Per gespeeld ronde worden de volgende punten verdeeld: de winnaar krijgt 5 punten, de tweede 3, de derde 1. Indien de derde of de tweede tevens de verliezer is, krijgt hij/zij 0 punten.


Einde van het spel

Op het einde van de avond worden de punten samengeteld. De winnaar van de avond is de persoon met het hoogste puntensaldo. Indien er andere spelers hetzelfde saldo hebben, wint hij die het meeste gewonnen heeft.


Finale

De finale wordt gespeeld tussen de beste vijf spelers van de avond.

Hiervoor wordt het puntensaldo als basis genomen.

Moesten twee of meer personen in aanmerking komen voor de vijfde plaats, zal diegene met de meeste eerste plaatsen deelnemen. Moest hier ook een exequo zijn, wordt gekeken naar de tweede, of zelfs de derde plaatsen. Indien deze ook gelijk zijn, wordt een spel gespeeld tussen de personen die kans maken op de vijfde plaats, volgens de gewone regels, maar met slechts 6 strepen.

De winnaar van de finale krijgt bovenop 10 punten, de tweede 6 punten, de derde 4 punten, de vierde 2 punten, en de vijfde 1 punt.

Deze punten worden bovenop het bestaande puntensaldo gerekend. Om alzo de eindstand te bepalen.

Indien 2 of meerdere personen dezelfde puntrnscore hebben, en aanspraak maken op een top 3 plaats, wordt de winst bepaald in volgorde van het hoogste aantal

 • Aantal gespeelde avonden
 • Aantal eerste plaatsen
 • Aantal tweede plaatsen
 • Aantal derde plaatsen

Moest er desondanks nog steeds een gelijke stand zijn, zal een laatste spel gespeeld worden tussen deze betrokken spelers, met 12 strepen, en volledig volgens de normale regels. De postitie(s) worden bepaald op basis van de uitslag van dit spel.


Prijsverdeling

Elke avond wordt 75% van de prijzenpot verdeeld onder de podiumplaatsen. 25% wordt overgedragen naar de finaleavond.

Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:

 • 1e plaats: 55% van het prijzengeld
 • 2e plaats: 30% van het prijzengeld
 • 3e plaats: 15% van het prijzengeld

tijdens de finaleavond wordt 25% van elke avond samengeteld van de prijzenpot, met daarbovenop het prijzengeld van de finaleavond zelf.

Deze wordt op dezelfde manier verdeeld tussen de winnaars als de andere avonden.