Poker

Een toernooi Texas Hold’em gewoon voor de fun!

En, straffer nog, volledig in regel met de Belgische kansspelcommissie.

Komende events

Dinsdag
13 februari 2024
vanaf 19:00

La Cantina
Th. Van Cauwenberghslei 2
2900 Schoten

Overzicht

De Basis

Texas Hold’em wordt gespeeld met 5 kaarten op tafel, zichtbaar en bruikbaar voor elke speler, en 2 per speler, enkel zichtbaar en bruikbaar voor die speler.

De beste combinatie van 5 kaarten wint het spel. Of je nu geen, 1 of twee kaarten van jezelf gebruikt, maakt niet uit.

Er wordt per tafel gespeeld tot er maximaal 3 of 2 spelers overblijven. Drie in geval van 3 of 2 speeltafels, 2 in geval van meer dan 3 tafels. Deze laatst overblijvende spelers spelen tegen elkaar aan 1 grote tafel om de eindwinst nadat alle tafels zijn uitgespeeld.

Om de startvolgorde te kennen, trekt iedereen een kaart uit het deck. Diegene met de hoogste kaart wordt dealer. In geval dat 2 of meerdere personen dezelfde hoogste kaart trekken, nemen die personen opnieuw een kaart. De hoogste wint.

Er wordt steeds in de richting van de klok gespeeld.

Volgorde van de kaartencombinaties van laag naar hoog: High Card, 1 Pair, 2 Pair, Three of a Kind, Straight, Flush, Full House, Four of a Kind, Straight Flush, Royal Flush

Je zet in als je denkt te kunnen winnen. Heb je de beste combinatie? Dan win jij volledig of gedeeltelijk (*) de pot. Zij die verliezen, verliezen hun inzet van die ronde.

Spelverloop kort:

Ante: Als een speler wil meespelen met een ronde, dient hij een Ante te betalen vooraleer hij zijn kaarten krijgt.

Hole Cards: Elke speler krijgt 2 individuele kaarten van de dealer. De speler links van de dealer betaalt de Small Blind. De tweede speler links van de dealer betaalt de Big Blind. De volgende speler(s) mogen callen, folden of raisen. De Small Blind legt bij tot de bet, en raiset indien gewenst. De Big Blind legt bij tot de bet, en raiset indien gewenst. De ronde eindigt als niemand nog wil raisen.

The Flop: De Dealer legt de bovenste kaart weg. Vervolgens legt hij de drie volgende bovenste kaarten omgedraaid op de speeltafel. De eerste speler links van de dealer mag callen, folden of betten. De volgende speler(s) mogen callen, folden of raisen. De ronde eindigt als niemand nog wil raisen.

The Turn: De Dealer legt de bovenste kaart weg. Vervolgens legt hij de volgende bovenste kaart omgedraaid op de speeltafel. De eerste speler links van de dealer mag callen, folden of betten. De volgende speler(s) mogen callen, folden of raisen. De ronde eindigt als niemand nog wil raisen.

The River: De Dealer legt de bovenste kaart weg. Vervolgens legt hij de volgende bovenste kaart omgedraaid op de speeltafel. De eerste speler links van de dealer mag callen, folden of betten. De volgende speler(s) mogen callen, folden of raisen. De ronde eindigt als niemand nog wil raisen.

Showdown: De speler die het laatst heeft gebet of geraised, toont een combinatie hoger dan die op de tafel ligt. De volgende speler toont een combinatie hoger dan de vorige, of muckt. De speler met de hoogste combinatie wint geheel of gedeeltelijk (*) de pot.

Op het moment dat een speler geen chips meer heeft, en ook niet meer in een spel zit, is deze speler verloren, en is hij het inschrijvingsgeld volledig kwijt.

Rebuyin: Een speler kan 1x tijdens de wedstrijd een rebuyin doen ten bedrage van 25 €. Elke speler beslist voor zichzelf of hij/zij dit wilt.

Opmerkingen

(*) De pot kan gedeeltelijk uitbetaald worden in geval dat er twee of meer personen dezelfde winnende combinatie hebben, of wanneer 1 speler zegt All-In te gaan.

Uitgebreide uitleg

Volgorde van het spel
 1. Ante
 2. Hole Cards
 3. First Bets
 4. Flop
 5. Second Bets
 6. River
 7. Third Bets
 8. Showdown
Doel

Het doel van het spel is om de hoogst mogelijke kaartcombinatie te maken. De speler doet dit door 5 kaarten te kiezen uit 2 eigen gesloten kaarten en 5 gemeenschappelijke open kaarten. De speler mag kiezen om twee, één of geen van zijn eigen kaarten te gebruiken.

Dealer

De spelers delen zelf. Als markering heeft de dealer een schijf voor zich liggen, de Dealer Button. Deze schijf schuift na elke hand met de klok mee door naar de volgende speler.

Ante

Om de inzet extra te verhogen wordt er ook nog een ante ingezet. Dit is een verplichte inzet voor alle spelers die deze spelronde willen meespelen, voordat er kaarten zijn gedeeld.

Hole Cards

> EERSTE INZETRONDE

Eerst worden er door de dealer twee dichte kaarten uitgedeeld (hole cards of pocket cards) aan elke speler: kloksgewijs één kaart per speler, beginnend bij de speler direct links naast de dealer, waarna elke speler nog een kaart krijgt. De speler direct links naast de dealer is verplicht om een bepaald bedrag in te zetten (de small blind of kleine blind) en degene die 2 posities links van de dealer zit, legt standaard de big blind (grote blind, meestal het dubbele van de small blind) in. De functie van de blinde inzetten is het starten van de biedronde.

In het geval dat er (nog) twee spelers spelen, een zogenaamde heads up situatie, zet de persoon met de Dealer Button de small blind in en de andere speler is de big blind. Volgende hand draaien de rollen om.

Als de big en de small blind hun verplichte bedrag hebben geplaatst, begint de eerste ronde van het inzetten. De speler links van de big blind is als eerst aan zet en heeft drie mogelijkheden. Hij beslist of hij de vereiste inzet (de big blind) inlegt (call) en gaat spelen. Tevens kan een speler beslissen om de inzet te verhogen (een raise). De derde mogelijkheid is om te passen (fold), hij legt de kaarten weg en hoeft geen geld in te zetten. Hij speelt dan niet mee deze ronde. Als hij past hoeft hij zijn kaarten niet te laten zien, om zo zijn spelstrategie geheim te houden. Het inzetten gaat net zo lang door totdat elke speler die wil spelen hetzelfde bedrag heeft ingezet.

The Flop
> TWEEDE INZETRONDE

Na deze eerste inzetronde legt de dealer eerst de bovenste kaart van het deck blind weg (een burn). Dit is tegen het merken van de kaarten. Nu draait hij drie gemeenschappelijke kaarten om, in het poker ook wel de Flop genoemd. Opnieuw kunnen de spelers hun kansen inschatten (welke combinaties zijn mogelijk?) en bepalen wat ze doen. De speler direct links van de dealer (de originele small blind, als hij niet gefold heeft) mag nu kiezen of hij verder speelt zonder een bedrag in te zetten (check) of in gaat zetten (bet). De andere spelers kunnen ook checken (als voor hen nog niet een bet gemaakt is) of kunnen meegaan met de inzet (een call), een inzet verhogen (een raise), of passen (een fold).

The Turn
> DERDE INZETRONDE

Na de tweede inzetronde en als iedereen weer evenveel geld heeft ingelegd, wordt er, na de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, een vierde gemeenschappelijk kaart omgedraaid (de turn), gevolgd door weer een inzetronde.

The River
> VIERDE INZETRONDE

Na wederom de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, draait de dealer de vijfde kaart om (de river) en volgt de afsluitende inzetronde.

Showdown

Na deze laatste inzetronde volgt de showdown (nadat iedere speler hetzelfde bedrag heeft ingezet) en worden de kaarten van de spelers met elkaar vergeleken. Als er iemand een agressieve actie heeft ondernomen op de river (een bet of een raise) begint deze speler met de showdown en dan linksom verder. In het geval dat iedereen gecheckt heeft op de river begint de speler direct links van de dealer met het laten zien van zijn kaarten. De speler met de beste kaartcombinatie van vijf kaarten wint de pot. Is een hand van een speler lager dan een reeds getoonde hand dan mag de speler deze blind weggooien (muck). Bij een gelijke pokerhand wordt de pot tussen deze spelers verdeeld, een zogenoemde split pot. Is de combinatie van kaarten die op tafel liggen hoger dan elke speler zelf kan maken, dan volgt er ook een split pot tussen de spelers nog in de hand. Als twee of meer spelers in de showdown zitten, moet een speler beide pocketkaarten tonen om aanspraak te maken op de pot, ook al zou één kaart al genoeg zijn voor een winnende hand.

All In

Als een speler niet genoeg chips meer heeft om de complete verhoging te callen, gaat deze speler all-in. Dit betekent dat hij al zijn chips inzet. Een speler die all-in is kan niet meer passen en doet altijd mee aan de showdown. Wel heeft een speler slechts recht op dat deel van de pot waar hij in mee speelt.

Een voorbeeld: speler 1 zet €20,- in. Speler 2 heeft nog maar €5,- en gaat all-in. Speler 3 heeft wel €20,-, als hij mee wil is hij verplicht de complete raise te callen, hij mag niet net zoals speler 2 slechts €5,- inzetten, aangezien hij meer dan €20,- heeft. Hij callt. Speler 4 foldt. Nu worden er twee potten gecreëerd. Een zogenaamde mainpot, de pot waar de speler die all-in is recht op heeft, en een sidepot, waar alleen de anderen recht op hebben. In dit geval bestaat de mainpot dus uit 3× €5,- dus €15,-. De sidepot bestaat dan uit 2× €15,-, dus €30,-. De blinds en eventuele antes worden toegevoegd aan de mainpot.

Als speler 2 uiteindelijk de beste hand heeft en dus wint, krijgt hij slechts de mainpot die bestaat uit €15,- (plus de blinds, de eventuele antes). Voor de sidepot worden de handen van speler 1 en 3 bekeken; wie van hen de beste hand heeft, wint de sidepot. Als speler 1 of 3 de beste hand van alle drie heeft, wint hij zowel de mainpot als de sidepot. In theorie is het mogelijk dat er meerdere sidepots zijn bij een bepaalde hand. Dit kan gebeuren als er twee of meer spelers all-in gaan. Eventuele ondeelbare winsten gaan naar de speler die het dichtst links naast de dealer zat.

De inzetten

Elke speler krijgt een startpot van 25 euro, omgezet in chips.

Omwille van het recreatieve karakter van het spel, worden de limieten bepaald op voorhand, en deze mogen nooit overschreden worden.

Stap(Maximale) Inzet
Ante25 ct
Small Blind25 ct
Big Blind50 ct (2x Small Blind)
Maximale inzet per persoon per inzetronde1,5 € (3x Big Blind)
Maximale totale inzet per persoon per spel6,25 € (4x maximale inzet + ante)

Tafelverdeling

Indien er minder dan 9 spelers aanwezig zijn op de speelavond, zal op 1 tafel gespeeld worden.

SpelersTafel 1Tafel 2Tafel 3
2 tot 9Al
1055
1165
1266
1376
1486
1596
1688
1798
1899
20866
21966
22886
23986
24888
25988
26998
27999
Zoals zichtbaar wordt er altijd gestreefd naar tafels met 6, 8 of 9 spelers.

De volgorde aan de tafel wordt bepaald door een kaart te trekken uit het deck. De hoogste kaart wordt de dealer voor de eerste ronde, de tweede hoogste kaart zet zich links van de dealer, enzovoort.

Indien er aan meer dan 1 tafel gespeeld wordt (dus wanneer er 10 of meer spelers zijn), komt er een finaletafel.

 • 2 tafels: de laatste 3 die nog chips hebben per tafel.
 • 3 tafels: de laatste 3 die nog chips hebben per tafel.
 • 4 tafels: de laatste 2 die nog chips hebben per tafel.

Waarde van de combinaties

Van laag naar hoog gesorteerd

 1. High Card: De kaart met de hoogste waarde. Volgorde van de kaarten (van hoog naar laag) is Aas, Heer, Dame, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
 2. Single Pair: 2 kaarten met dezelfde waarde. bv. 2 Boeren, 2 9’s, … De waarde van paren onderling heeft dezelfde volgorde als die van de High Card, d.w.z. dat 2 Boeren meer waard zijn dan 2 9’s.
 3. Double Pair: 2x 2 kaarten met dezelfde waarde. bv. 2 Boeren en 2 9’s. Het hoogste paar is bepalend voor de waarde, zo is 2 Boeren en 2 Tweeën meer waard dan 2 Tienen en 2 Negens. Indien het eerste paar bij de twee spelers even hoog is, wordt gekeken naar het tweede paar. Het hoogste wint.
 4. Three of a Kind: 3 kaarten met dezelfde waarde. bv. 3 Boeren of 3 Tweeën
 5. Straight: 5 opeenvolgende kaarten, bv.: 2-3-4-5-6 of 9-10-Boer-Dame-Heer. De hoogste kaart bepaalt de winnende Straight.
 6. Flush: 5 kaarten van hetzelfde symbool (Harten, Schoppen, Klaveren, Ruiten)
 7. Full House: 3 kaarten met dezelfde waarde plus 2 kaarten met dezelfde waarde. bv.: Dame-Dame-Dame en Drie-Drie. De waarde van de Three of a Kind primeert op deze van het Pair.
 8. Four of a Kind: 4 kaarten met dezelfde waarde
 9. Straight Flush: 5 opeenvolgende kaarten met hetzelfde symbool
 10. Royal Flush: 5 opeenvolgende kaarten met hetzelfde symbool, in de combinatie Tien-Boer-Dame-Heer-Aas

Het symbool van de kaarten heeft geen invloed op de waarde.

In geval twee spelers dezelfde combinatie hebben wordt gekeken naar de volgende kaarten.

bv. Speler 1: 10-10-8-6-5, Speler 2: 10-10-9-5-3 dan wint speler 2 want de hoogste kaart naast het paar is een 9 tegenover een acht.

bv. Speler 1: Boer-Boer-8-8-Aas, Speler 2: Boer-Boer-9-9-2 dan wint speler 2 want de twee Negens zijn hoger dan de twee Achten.

Terminologie

Tijdens een pokerspel worden vele Engelse termen gebruikt. Hieronder alvast een overzicht van de meest gebruikte.

Ante: De inzit die een speler moet inzetten om te mee te mogen doen aan het spel, vooraleer hij kaarten krijgt. Dit hangt van de spelregels af of de Ante verplicht is of niet.

Bet: De eerste inzet tijdens een ronde.

Big Blind: De inzit die de tweede speler links van de deler moet inzetten om te mogen starten. Dit is verplicht. De Big Blind is meestal het dubbele van de Small Blind

Burn: De dealer legt een kaart die van de stapel onmiddelijk weg, zonder dat ze in het spel gebruikt wordt.

Buy In: De prijs die een deelnemer betaald om mee te spelen. Dit bedrag gaat al dan niet gedeeltelijk in de prijzenpot.

Call: Een speler gaat verder in het spel, en legt de huidige inzet in zonder te verhogen.

Cold Deck: Het kaartspel wordt tijden het spel illegaal verwisseld door een spel dat zodanig gelgd is dat de valsspeler een net iets betere hand krijgt.

Collusion: Samenwerking tussen 2 spelers om elkaars kansen te verhogen. Niet toegelaten.

Dealer: De persoon die de kaarten deelt aan de andere spelen. Soms is de dealer een persoon die niet aan het spel deelneemt, anders is het elk van de spelers om te beurt (in de richting van de klok)

Dealer Button: Wanneer de spelers dealer zijn, krijgt de persoon die op dat moment dealt, een Dealer Button om te laten zien dat hij de dealer is.

Deck: Kaartspel van 52 verschillende kaarten, telkens 2 tot 10, J, D, K, Aas, alle in 4 verschillende kleuren: Klaveren, Koeken of Ruiten, Schuppen en Harten

Flop: De dealer draait drie kaarten om op de speeltafel.

Fold: Een speler stopt met het spel, en legt zijn kaarten weg.

Holding Out: Het achterhouden van een extra kaart tijdens het delen om zo een betere hand te kunnen krijgen. Niet toegelaten.

Hole Cards: Zelfde als Pocket Cards Twee dichte kaarten (d.w.z. kaarten die uitgedeeld worden, zonder iemand ze kan zien)

Hopping the Deck: Tijdens het couperen van de kaarten de volgorde van het kaartspel aanpassen in de dealer zijn voordeel. Niet toegelaten

Muck: De speler zijn hand is lager dan wat er getoond wordt, hij gooit de kaarten weg zonder ze aan iemand te laten zien.

Pocket Cards: Zelfde als Hole Cards Twee dichte kaarten (d.w.z. kaarten die uitgedeeld worden, zonder iemand ze kan zien)

Raise: Een speler gaat verder in het spel, en verhoogt de inzet.

Re Buy In: Als een speler al zijn fiches verloren heeft, kan deze door een rebuyin opnieuw fiches aankopen.

River: De dealer draait de vijfde en laatse kaart om op de speeltafel.

Shiners: Voorwerpen die de kaarten van een tegenstander weerkaatsen. Niet toegelaten

Showdown: Vergelijking van de kaarten van de spelers, om te bepalen wie gewonnen heeft.

Small Blind: De inzit die de eerste speler links van de deler moet inzetten om te mogen starten. Dit is verplicht.

Split Pot: Wanneer er twee of meerdere spelers dezelfde combinatie hebben, wordt de pot gesplitst in evenredige delen.

Turn: De dealer draait de vierde kaart om op de speeltafel.

Kansen per combinatie

Combinatie Kans
Royal flush 0,00015%
Straight flush 0,0014%
Four of a kind 0,24%
Full house 0,14%
Flush 0,20%
Straight 0,39%
Three of a kind 2,1%
Two pair 4,8%
One pair 42%
High card 50%

Wetgeving en Kansspelcommissie

Wij willen niets doen buiten het wettelijke kader, en vandaar dat wij ook de inschrijvingsgelden en winsten beperken.

Het is uiteindelijk voor het plezier te doen, niet voor het gewin.

Gezien de huidige wetgeving aangaande kansspelen mogen er enkel spelen georganiseerd worden …

“voor zover deze slechts een zeer beperkte inzet vereisen en de speler of wedder slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren” (Bron: gamingcommission.be).

Een informatieve nota van de Kansspelcommissie die dateert van 12 oktober 2022 (nr. 31) specifiëert nog concreter:

2. De publieke pokerspelen waarbij het ontspanningselement en het sociaal gebeuren primeren boven het spelelement, en die aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De deelname is verboden voor minderjarigen.
 • Er wordt geen krediet verleend.
 • De exploitatie gebeurt in de reële wereld, en niet via het internet.
 • De organisatie van het spel gebeurt via een toernooistructuur. Het gaat met andere woorden niet om cash games. De prijs voor deelname bedraagt bij deze toernooien maximaal 50 euro. Spelers kunnen voor hetzelfde toernooi maximaal 1 keer opnieuw inschrijven nadat zij zijn uitgeschakeld.

Valsspelen en de gevolgen

Elke vorm van valsspelen wordt onmiddellijk bestraft met uitsluiting van deze persoon of personen die betrapt worden.

De speler(s) verlaten de tafel, en hun chips worden gelijk verdeeld onder de personen die nog aan de tafel spelen.

De organisatie behoudt zich het recht om eventuele valsspelers uit te sluiten voor elk volgend pokervent.

Onder valsspelen wordt elke handeling verstaan die de uitslag van het spel kan beïnvloeden, zonder dat deze toegestaan is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kaarten markeren;
 • speelkaarten verwisselen;
 • foutief delen;
 • andere spelers hun kaarten bekijken;
 • cold deck;
 • false deals;
 • false shuffles;
 • collusion;
 • holding out;
 • hopping the deck;
 • shiners