Rikken

Overzicht

Algemene Regels

 1. Rikken is een kaartspel dat doorgaans met 4 deelnemers gespeeld wordt. Ook is het mogelijk om met meer dan 4 personen te rikken, waarbij 4 spelers tegelijkertijd een ronde spelen en de overige spelers uitzitten.
 2. Het spel wordt met alle 52 speelkaarten gespeeld, exclusief de jokers.
 3. De laagste kaart is een 2 en de hoogste een aas.
 4. Het doel is dat spelers hun eigen bod of dat van hun partner behalen, en/of dat tegenspelers hun bod niet behalen.
 5. De speler links naast de deler komt uit bij het begin van het spel.
 6. De speler met de hoogste kaart wint de slag. Als er is ingetroefd, wint de speler met de hoogste troefkaart de slag.
 7. De winnaar van de slag mag de volgende slag uitkomen.
 8. De laatst gespeelde slag mag door iedere speler worden teruggekeken, zolang de daarop volgende slag nog bezig is.
 9. Spelers moeten te allen tijde kleur bekennen indien mogelijk. Als een speler niet kan bekennen, mag hij of zij een andere kaart naar keuze spelen.

Het delen van de kaarten

Iedere speler ontvangt 13 kaarten.

De deelvolgorde is 4-5-4.


De verschillende boden

 • De speler links van de deler begint te bieden.
 • De speler hierna mag dit bod overbieden. Als het bod van een speler is overboden dan krijgt hij de mogelijkheid om een nieuw, hoger bod uit te brengen. Als een speler piekt of misère biedt, dan mogen andere spelers, die nog niet gepast hebben, beslissen dit spel mee te spelen. Je speelt dan met meerdere spelers hetzelfde spel.
 • Een speler mag in ieder stadium passen. Zodra een speler heeft gepast, mag hij niet meer meebieden.
 • De biedronde eindigt als het hoogste bod is bereikt of als de laatste speler heeft gepast.
 • Als alle spelers hebben gepast, mag de deler kiezen of het spel één of vijf, of schoppen mie (schoppen vrouw) gespeeld wordt. Deze spellen worden later op deze pagina uitgelegd.

Biedronde

SpelUitleg
Troela.De troela is altijd verplicht. Als iemand drie azen in zijn hand heeft, moet hij dat melden. Degene met de vierde aas is automatisch zijn maat, en bepaalt, zonder overleg, de troefkleur. De troef mag niet van dezelfde kleur zijn als die van de vierde aas. De speler met de 3 azen en de maat proberen minstens 8 slagen te halen. In het geval dat een speler 4 azen op zijn hand heeft, dan vraagt deze speler een koning mee. Ook in dit geval bepaalt de maat de troefkleur.
RikEen speler die rikt en de maat proberen minstens 8 slagen te halen. De speler die rikt mag een troefkleur bepalen. De troefkleur wordt bekend gemaakt na de biedronde. De rikker vraagt een ‘aas’ mee. Degene met die aas is de maat van de rikker en speelt met de rikker mee. De maat mag niet zeggen dat hij de maat is. Dit wordt tijdens het spel duidelijk.
Betere rikEen rik met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone rik.
Acht alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat een rik is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 8 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Acht beterAcht alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone acht alleen.
PiekDe bieder moet in dit spel exact 1 slag halen. Nadat een piek is geboden, mogen andere spelers die nog niet gepast hebben dit bod ook nog doen en zodoende meepieken. Ook mogelijk is de bijpiek. Als nog niemand een bod heeft uitgebracht kan een speler het bod bijpiek doen. Dit betekent dat hij past, tenzij een andere speler piekt. In dat geval piekt hij mee. Zodra de pieker/piekers meer dan 1 slag haalt/halen, dan is het spel direct afgelopen.
Negen alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat een acht alleen of piek is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 9 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Negen beterNegen alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone negen alleen.
MisèreIn dit spel probeert de bieder geen enkele slag te behalen. Het spel eindigt direct als de bieder toch een slag haalt. Nadat een misère is geboden mogen andere spelers die nog niet gepast hebben ook dit bod doen en dus een misère meedoen.
Tien alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat negen alleen of misère is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 10 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Tien beterTien alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone tien alleen.
Open piekDe bieder moet in dit spel exact 1 slag halen, net zoals een piek. De bieder komt bij een open piek zelf uit. Nadat de overige spelers die slag hebben bijgegooid en de eerste kaart van de tweede slag op tafel ligt, legt de pieker zijn eigen kaarten open. De overige spelers kunnen dus de kaarten van de pieker zien. De spelers mogen niet onderling overleggen.
Elf alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat tien alleen of een open piek is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 11 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Elf beterElf alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone elf alleen.
Open misèreIn dit spel probeert de bieder geen enkele slag te behalen, net zoals bij misère. De bieder komt bij een open misère zelf uit. Nadat de overige spelers die slag hebben bijgegooid en de eerste kaart van de tweede slag op tafel ligt, legt de bieder zijn eigen kaarten open. De overige spelers kunnen dus de kaarten van de pieker zien. De spelers mogen niet onderling overleggen.
Open piek met een praatjeDit spel is voor het grootste gedeelte gelijk aan een open piek. Bij een open piek met een praatje mogen de spelers daarentegen wel overleggen, nadat de bieder zijn kaarten open heeft gelegd.
Twaalf alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat elf alleen of een open misère of een open piek met een praatje is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 12 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Twaalf beterTwaalf alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone twaalf alleen.
Open misère met een praatjeDit spel is voor het grootste gedeelte gelijk aan een open misère. Bij een open misère met een praatje mogen de spelers daarentegen wel overleggen, nadat de bieder zijn kaarten open heeft gelegd.
Dertien alleenDit spel mag alleen geboden worden nadat twaalf alleen of een open misère met een praatje is geboden. In dit spel moet de bieder minimaal 13 slagen behalen met een zelfbepaalde troefkleur.
Dertien beterDertien alleen met harten als troef. Dit bod gaat boven een gewone dertien alleen.
Schoppen mieAls de eerste 3 spelers gepast hebben kan de laatste speler kiezen om schoppen mie te spelen. Het doel van schoppen mie is om niet de slag met de schoppen dame en niet de laatste slag van het spel te behalen. Deze slagen kosten de haler punten. Tijdens het spel mag de schoppen dame op ieder moment worden geworpen, dus ook als er nog geen schoppen is bijgekaart.
Één of vijfAls de eerste 3 spelers gepast hebben, kan de laatste speler kiezen om één of vijf te spelen. Het doel van het spel is om precies 1 of 5 slagen te halen.
Opnieuw delenAls de eerste 3 spelers gepast hebben, kan de laatste speler tot slot kiezen om opnieuw te delen.

Puntentelling

Hieronder vindt je de scoretabel voor rikken. Rikken is een zero sum game. De verliezers ‘betalen’ evenredig aan de winnaars van het spel.

Troela
Spelers van het spel troela verdienen 10 punten + 5 punten per overslag
Spelers van het spel troela betalen 10 punten + 5 punten per onderslag.

Rik
Rikker en maat verdienen 10 punten + 5 punten per overslag. Als de rikker en de maat alle slagen gehaald hebben, kapot spelen genoemd, dan verdienen ze een bonus van 20 punten.
Rikker betaalt 10 punten + 5 punten per onderslag aan tegenspelers. Maat verliest of wint niets.

Betere rik
Rikker en maat verdienen 10 punten + 5 punten per overslag. Als de rikker en de maat alle slagen gehaald hebben, kapot spelen genoemd, dan verdienen ze een bonus van 20 punten.
Rikker betaalt 10 punten + 5 punten per onderslag aan tegenspelers. Maat verliest of wint niets.

Acht alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 10 punten + 5 punten per overslag.
Bieder betaalt aan iedere tegenspeler 10 punten + 5 punten per onderslag.

Piek
Pieker krijgt van elke tegenspeler 20 punten.
Pieker betaalt aan elke tegenspeler 20 punten.

Negen alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 20 punten + 5 punten per overslag.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 20 punten + 5 punten per overslag.

Misère
Bieder krijgt van elke tegenspeler 30 punten.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 30 punten.

Tien alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 30 punten + 5 punten per overslag.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 30 punten + 5 punten per overslag.

Open piek
Pieker krijgt van elke tegenspeler 40 punten.
Pieker betaalt aan elke tegenspeler 40 punten.

Elf alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 40 punten + 5 punten per overslag.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 40 punten + 5 punten per overslag.

Open misère
Bieder krijgt van elke tegenspeler 50 punten.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 50 punten.

Open piek met een praatje
Pieker krijgt van elke tegenspeler 55 punten.
Pieker betaalt aan elke tegenspeler 55 punten.

Twaalf alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 60 punten + 5 punten voor overslag.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 60 punten + 5 punten voor overslag.

Open misère met een praatje
Bieder krijgt van elke tegenspeler 65 punten.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 65 punten.

Dertien alleen
Bieder krijgt van elke tegenspeler 70 punten.
Bieder betaalt aan elke tegenspeler 70 punten.

Schoppen mie
De spelers die niet de schoppen vrouw of laatste slag hebben gehaald krijgen van de overige speler(s) 15 punten per slag. Als 1 speler zowel de schoppen dame als laatste slag behaald heeft, dan ontvangen de overige spelers 15 punten van de verliezer.
De speler(s) die de schoppen vrouw of laatste slag heeft/hebben gehaald betaalt/betalen aan de overige speler(s) 15 punten per slag. Als 1 speler zowel de schoppen dame als laatste slag behaald heeft, dan betaalt deze speler 15 punten aan de overige spelers.

Één of vijf
De spelers die precies 1 of 5 slagen hebben gehaald krijgen van de overige speler(s) 15 punten.
De spelers die niet precies 1 of 5 slagen hebben gehaald betalen 15 punten aan de winnende speler(s).


Schudden van de kaarten

In tegenstelling tot veel andere kaartspellen, worden bij rikken de kaarten één keer overgehaald (ook wel heffen genoemd), in plaats van geschud. Dit zorgt ervoor dat de kaarten bij elkaar blijven, zodat de kans op een goede hand vergroot wordt.