Rummikub

 
EERSTKOMENDE EVENTS

Zon 3 Dec : Café Zeppelin Aalst

Gentsestraat 1C
9300 Aalst

REGLEMENT

VERDELING VAN DE PLAATSEN

De verderling van de plaatsen gebeurt op basis van een onafhankelijk plaatsensysteem.

Iedereen trekt bij aanmelding een nummer. Dit nummer behoudt de speler gedurende heel de wedstrijd. Op basis van dit nummer zullen de plaatsen voor de voorrondes gekend zijn.

KWALIFICATIERONDES

TAFELVERDELING

Naargelang het aantal deelnemers zitten de spelers met 2 tot 4 aan 1 tafel.

De tafel en positie moet worden geëerbiedigd zoals bepaald door de wedstrijdleiding op basis van het plaatsensysteem.

Iedereen speelt 3 spelen, en de plus- en strafpunten van deze spelen worden samengeteld.


PUNTENVERDELING

De speler die het eerst al zijn/haar stenen kwijt is, wint het spel. De verliezers krijgen de cijferwaarde van hun niet gebruikte stenen als strafpunten berekend.

Iedere steen wordt berekend met de cijferwaarde die erop staat en een joker op het plankje telt voor 25 punten.

De winnaar krijgt het totaal van de strafpunten als pluspunten berekend.


FINALES

HALVE FINALE

De 8 spelers met het meeste pluspunten (of het minste strafpunten) spelen de halve finale. De eerste, derde, vijfde en zevende starten aan 1 tafel, de tweede, vierde, zesde en achtste starten aan de andere tafel. De personen worden ook in deze volgorde aan de tafel gezet, in de richting van klok.

Er worden twee wedstrijden per tafel gespeeld. De plus- en strafpunten worden bij elkaar geteld.


FINALE

De 4 spelers met de meeste pluspunten (of het minste strafpunten) spelen de finale. Hier wordt alleen rekening gehouden met de punten vergaard in de halve finale. De spelers worden in de volgorde eerste, tweede, derde, vierde aan de tafel gezet, in de richting van de klok.

Er wordt 1 spel gespeeld.

De prijzen worden verdeeld zoals dit spel afloopt.


ALGEMEEN REGLEMENT

STARTVOLGORDE

Alle stenen worden omgekeerd op tafel gelegd, door elkaar geschud en willekeurig neergelegd in stapeltjes van 7; dit is de pot. De spelers pakken om de beurt één steen en degene die het hoogste cijfer heeft, mag beginnen. De andere spelers zijn hierna een voor een met de klok mee aan de beurt. 

Leg de gepakte stenen terug in de pot.


STENEN NEMEN

Alle spelers nemen vervolgens 14 stenen en zetten die op hun plankje.


GELDIGE SERIES EN RIJEN

Een serie bestaat uit minimaal 3 stenen van dezelfde kleur met opeenvolgende cijfers. Bijvoorbeeld een rode 8, 9 en 10. Een serie kan uit een aantal stenen bestaan (1-13). De 13 vormt de afsluiting van iedere serie. Na 13 mag geen 1 aangelegd worden.

Een rijtje bestaat uit minimaal 3 stenen met dezelfde cijferwaarde, maar in verschillende kleuren. Bijvoorbeeld de gele, rode en blauwe 13. Een rijtje kan uit maximaal 4 kleuren bestaan omdat elke kleur slechts eenmaal in hetzelfde rijtje mag voorkomen. 


SPEL BEGINNEN

Om aan het spel te beginnen moet een speler één of meer series en/of één of meer rijtjes (van welke combinatie dan ook) op tafel leggen met een totale puntenwaarde van ten minste 30 punten.

Een speler die geen beginserie op tafel kan leggen moet een steen uit de pot pakken. Daarmee is z’n beurt voorbij en de volgende speler is aan de beurt. Het spel bevat 2 jokers die kunnen worden gebruikt in plaats van een steen die in een serie of een rijtje ontbreekt. Een joker die in de beginserie wordt gebruikt heeft de puntenwaarde van de steen waarvoor hij in de plaats komt. Als een speler eenmaal een beginserie op tafel heeft gelegd, dan kan deze speler direct of

later één of meer stenen aanleggen bij elke serie of rij die al op tafel ligt om deze groter te maken of om te manipuleren. De speler kan ook een complete serie of rij van het plankje nemen en op tafel leggen.

Kan of wil een speler geen steen, serie of rijtje kwijt, dan moet hij/zij een steen uit de pot nemen waarna de volgende speler aan de beurt is.


EINDE VAN HET SPEL

Het spel is ten einde wanneer

  • 1 speler zijn laatste steen of stenen kan wegleggen en alle combinaties op de tafel geldig zijn;
  • Wanneer de laatste steen uit de zak gehaald is, elke speler krijgt nog 1 beurt om zo veel mogelijk stenen weg te leggen in geldige combinaties. Echter, indien 1 speler zijn laatste steen of stenen kan leggen, is het spel gedaan. Wanneer een speler nog niet is gestart, maakt de vereiste startscore van 30 niet uit. De speler mag elke mogelijke geldige combinatie leggen.

MANIPULEREN

Series en rijtjes kunnen als volgt gemanipuleerd worden:

  • AANLEGGEN: er wordt/worden één of meer stenen van het plankje aan een serie toegevoegd, of de vierde kleur aan een rijtje (bijvoorbeeld: 3 +4, 5, 6 in dezelfde kleur en/of 8, 8, 8 + 8 in vier verschillende kleuren).
  • COMBINEREN: op tafel ligt een blauwe serie van 8, 9 en 10. U heeft een blauwe 11, een zwarte 8 en een gele 8. Door het toevoegen van de blauwe 11 aan de serie kunt u de blauwe 8 wegnemen en een rijtje van 8-8-8 op tafel leggen.
  • SPLITSEN: er ligt een rode serie van 4, 5, 6, 7 en 8 op tafel. U heeft een rode 6 op uw plankje. U mag nu de serie splitsen en twee rode series vormen van 4, 5, 6 en een serie van 6, 7, 8.

TIJDSLIMIET

Om het spel nog spannender te maken spelen wij met een tijdslimiet. Iedere speler heeft 1 minuut de tijd om aan te leggen en te manipuleren. Na 1 minuut moeten er op de tafel wel rijtjes en/of series van minimaal 3 stenen liggen.

Als een speler de minuut overschrijdt, dan moeten de stenen die geen deel uitmaken van rijtjes en/of series teruggenomen worden op het plankje. Bovendien moet deze speler 3 strafstenen pakken.