Sjottere!

Volgende evenementen:

Spelregels

De inschrijving

 • Een team moet bestaan uit 2 spelers.
 • Per avond kan 1 persoon slechts in 1 team spelen.
 • Inschrijven kan tot de dag voor het evenement in één van de deelnemende cafés of online.
 • Elke speelavond start om 20:00 tenzij anders vermeld. Teams die om 20:30 niet aanwezig zijn, geven automatisch forfait.

Toegelaten speeltafels

 • De toegelaten speeltafels zijn van het type Jupiter, Black Diamond, Roal Star en ABC Kicker.
 • Eventuele andere speeltafels moeten aangevraagd worden of dat ze aan de normen voldoen.

Verloop van een wedstrijd

 • In functie van het aantal aanwezige teams wordt een spelschema aangeboden.  
 • Een set wordt gespeeld tot 11 doelpunten (bv. 11-6) of bij gelijkstand tot 10 doelpunten (10-10)
 • Na ieder doelpunt krijgt de ploeg die een doelpunt incasseerde de bal om op te zetten.

Balbezit

 • Als men een handvat lost tijdens balbezit (bv. voor het afvegen v.d. handen) moet men terug 2 spelers aanraken voor te shotten, de 15 sec. regel loopt wel door. 
 • De bal mag niet langer dan 15 seconden aan 1 lijn worden gehouden anders wordt hij langs achteren aan de tegenpartij gegeven.
 • De keeper en de backstang worden als 1 lijn aanzien.
 • Indien men teveel stoot en de bal blijft niet liggen, dan mag men de bal terugleggen vanwaar hij kwam en telt de 15 seconden regel opnieuw.
 • Bij het schieten mag men de stang niet lossen of draaien of de tafel opheffen, indien men zo een doelpunt maakt wordt deze afgekeurd.
 • Als een speler gedraaid heeft of de stang heeft gelost en niet meer in bezit is van de bal dan telt de voordeelregel voor de tegenspeler(s). Anders wordt de bal aan de achterspeler van de benadeelde ploeg gegeven.

Stilliggende bal

 • Als de bal stil ligt buiten het bereik van één van de spelers dan wordt de bal in de dichtstbijzijnde hoek terug in het spel gebracht.
 • Als de bal juist in het midden van de tafel ligt gaat de bal naar achterspeler van het team die de laatste opzet heeft gekregen.
 • In beide spelhervattingen moet men eerst vragen aan de tegenstaanders als ze klaar zijn en dan twee spelertjes aanraken van dezelfde rij om verder te spelen.
 • Men mag niet met opzet de bal buiten zijn bereik leggen (een stil liggende bal) om zo een pauze te hebben.(bal naar achterspeler tegenstaanders)

Uitbal

 • Als de bal stil ligt buiten het bereik van één van de spelers dan wordt de bal in de dichtstbijzijnde hoek terug in het spel gebracht.
 • Als de bal juist in het midden van de tafel ligt gaat de bal naar achterspeler van het team die de laatste opzet heeft gekregen.
 • In beide spelhervattingen moet men eerst vragen aan de tegenstaanders als ze klaar zijn en dan twee spelertjes aanraken van dezelfde rij om verder te spelen.
 • Men mag niet met opzet de bal buiten zijn bereik leggen (een stil liggende bal) om zo een pauze te hebben.(bal naar achterspeler tegenstaanders)

Wat is verboden?

 • te praten zodat de tegenstanders het horen;
 • baren te draaien, ook als men niet in balbezit is;
 • vreemde voorwerpen in het spel te brengen;
 • een hand in het spel te steken om de tegenspeler te beletten te schieten (indien men dit wel doet, krijgt de tegenstander een goal bijgeteld);
 • de tafel op te heffen of te verplaatsen;
 • de baren te buigen (bv. om aan een bal te geraken);
 • overdreven met de baren tegen de kant te botsen, ook wanneer men niet in balbezit is om zo de bal van richting te doen veranderen;
 • het scorebord aan te raken wanneer er geen doelpunt gemaakt is.

Vervangingen tijdens de wedstrijd

Een vervanging tijdens de wedstrijd is slechts 1 maal toegestaan per team, als:

 • de vervangende speler aangegeven staat als reserve;
 • de vervangende speler niet in een ander team is ingeschreven.

De vervangen speler mag die avond geen enkele wedstrijd meer spelen.

Veranderen van positie

Een team mag enkel wisselen van positie als men net een tegendoelpunt heeft gekregen.

Na het maken van een doelpunt en zonder van plaats te wisselen moet men binnen de 15 seconden het spel hervatten en mag men de tafel niet verlaten.

De eerste set begint ploeg A aan de bak, de tweede ploeg B, de derde terug ploeg A. De startpositie wordt bepaald door de tos, het winnende team kiest de positie.

Wanneer telt een goal?

Elke bal die in het doel gaat, telt als goal voor de tegenpartij, tenzij:

 • een speler van het scorende team de bak heeft verplaatst of opgehouden net voor het maken van de goal;
 • de goal via een voorwerp dat niet tot de bak behoort, gemaakt werd;
 • een persoon van het scorende team een hand of een vreemd voorwerp in de bak heeft gebracht voordat de goal gemaakt werd;
 • een speler van het scorende team met één of meerdere baren heeft gedraaid, voordat de goal gemaakt werd;
 • de bal niet door twee verschillende spelers van 1 bar werd geraakt na opzet, stilliggende bal of uitbal.

Prijzen

Deze wedstrijden worden niet om geldprijzen gespeeld, om de simpele reden dat we elkeen terug aan de bak willen krijgen, en niet alleen de top 10 van het land.

Soms voorzien we wel een geldprijs voor de winnaar, anders zijn het cadeaus, cadeaubonnen of noem maar op, in functie van wat ons aangedragen wordt.

Het sportieve primeert, en op deze manier kunnen we dat garanderen.